Hviezdy Slovenska vs. St.Louis Blues Alumni

Naša spoločnosť je hrdá na to, že mohla usporiadať výnimočnú akciu na počesť výnimočného hokejistu a človeka Pavla Demitru. Iniciatíva prišla od jeho bývalých spoluhráčov zo St.Louis Blues

a autora myšlienky Ľuboša Bartečka. Príprava na akciu od prvotného rozhovoru s Ľubošom, následne Kelly Chaseom, Petrom Šťastným a Mariánom Bezákom až po jej realizáciu trvala 15 mesiacov.

Hneď pri prvom rozhovore po prílete na Slovensko sa Kelly Chase a Terry Yake zaujímali o počet predaných vstupeniek. Keď sa dozvedeli, že dva zápasy sú vypredané, ich prekvapenie

bolo neopísateľné. Ani my sme nepredpokladali taký obrovský záujem fanúšikov vidieť všetky hviezdy naživo. Už prvé stretnutie v Poprade sa zaradilo do kategórie nezabudnuteľných kvôli

samotnej atmosfére, druhé v Trenčíne bolo najzábavnejšie aj vďaka brankárovi Slovak Stars Vladovi Hiadlovskému, ktorý opäť perfektne nadviazal kontakt s fanúšikmi a počas celého stretnutia zabával

všetkých prítomných. Tretie stretnutie v Bratislave bolo najemotívnejšie a všetkých potešila návšteva.

Vypredať Slovnaft arénu na exhibičný zápas sa nepodarí každý rok…

Na tomto mieste je potrebné vyzdvihnúť prácu ľudí, ktorí všetko pripravili a zabezpečili dokonalý priebeh celej akcie. Ľudia z HW Group s.r.o., Beatrix Michaleková, Ondrej Otčenáš, Marián Červák

boli tí, ktorí nastavili latku príprav a priebehu akcií podobného druhu veľmi vysoko. Prácu na vysokej úrovni odviedli aj muži s fotoaparátmi Ján Súkup a Branislav Šníder. Za to im všetkým v mene

spoločnosti ďakujem.

Veľká vďaka však patrí všetkým firmám, ktoré podujatie podporili, pomohli s uskutočnením a propagáciou myšlienky. Vyzdvihnúť je potrebné prístup vedenia miest Poprad a Trenčín, ktoré sa

k charitatívnej akcii postavili správnym spôsobom, za čo im patrí poďakovanie. Už dnes pracujeme s myšlienkou, ktorú chceme zrealizovať v roku 2015. Veríme, že budeme pokračovať v nastúpenom trende.

Na záver chceme ešte všetkých ľudí ubezpečiť, že peniaze získané z tejto akcie skončia u tých, komu

bol šek počas bratislavského zápasu odovzdaný.

Miroslav Michalek, prezident HW Group